Perlmodell i Skultorp.

Perlmodell i Skultorp.

Perlmodells lager i Skultorp.

Nu finns kvarvarande av Perlmodells lager i Skultorp.
Jag har varit och hämtat det som fanns kvar av Perlmodells lager. Det var inga stora mångder med en hel del luckor.
Detta kommer jag och hustrun att behöva inventeras och så vidare, och även om det inte fanns så jättemycket så kan det ta lite tid.

2019-06-09 23:06