Perlmodells sortiment.

Jag kommer att ta mig till Per Lindgren för att hämta upp det lager som finns av Perlmodell.
Vad som finns kommer jag att behöva inventeras och kolla vad som finns att åter igen ge ut och vad som är borta och inte kan återutges.

Fram till att jag har Perlmodells grejor så blir det ett litet glapp till allt är ordnat och klart.

Mer om detta kommer här på min hemsida och sociala medier.

2019-06-03 10:55