Prishöjning.

Prishöjning.

På grund av ökade importkostnader då jag nästan helt uteslutande handlar i dollar, pund eller euro så har inköp blivit betydligt dyrare för mig. Med anledning av detta kommer jag att behöva se över mina priser från och med 1:a oktober 2019.

2019-09-08 14:08