CV29

Bit Decimalvärde Funktion Förklaring
0 1 Omvänd körriktning Normal (AV=0) eller omvänd (PÅ=1) riktning av lokets körriktning.
1 2 28/128 körsteg 14 körsteg, mestadels föråldrad, (AV=0) eller 28/128 körsteg (PÅ=1).
Rekommenderas "" om inte 14 körsteg krävs.
2 4 DC kompatibel Neka (AV=0) eller tillåt (PÅ=1) körning på analogt DC spår. 
Vanligen rekommenderas "AV", om inte loket även skall köras analogt.
3 8 Railcom Railcom (AV=0 / PÅ=1) Lenz, Zimo och vissa ESU.
Använder du inte Railcom på loket, lämna denna "AV".
4 16 Complex hastighetskurva Enkel "min, mid, max" (CV2, CV6 och CV5) hastighetskurva (AV=0) eller complex (från CV67 till CV94) hastighetskurva (PÅ=1)
5 32 Lång lokadress Kort lokadress på CV1 (AV=0) eller lång lokadress med CV17 och CV18 (PÅ=1)
6 64 Används normalt inte
7 128 Används normalt inte

Hur räknar man du för att få in rätt värde i CV29?

Till exempel så har CV29 standardvärde 14 som kommer av att om man lägger ihop alla decimalvärden som ska ha funtionen "" 2 + 4 + 8 = 14.

Bit Decimalvärde AV/
0 0
1 2 1
2 4 1
3 8 1
4 0
5 0

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen